Voltijd Associate degree opleiding Crossmediale Communicatie (2023)

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan

Alles over de open dag van Crossmediale Communicatie

01 apr 10:00 - 14:00 Op locatie 01-04-2023Wil jij ervaren hoe het is om te studeren bij de hogeschool, verhalen van studenten horen, een proefles volgen of hulp bij je studiekeuze? Deze open dag is hét moment om twijfels weg te nemen en de opleiding te vinden die echt bij jou past.Meld je aan en kom langs!
20 apr 16:00 - 20:00 Op locatie 20-04-2023Heb je je online georiënteerd en wil je nu graag sfeer proeven, een voorlichting of een proefles volgen? Meld je dan aan voor de open avond op onze locaties en kom langs!
Kelly van de opleiding Crossmediale Communicatie

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers

Laatste wijziging op 24-08-2022 Voltijd Associate degree opleiding Crossmediale Communicatie (5)

Deze opleiding

Landelijk gemiddeld deze studie

Studenttevredenheid

(Video) Online voorlichting Ad Crossmediale Communicatie voltijd | Hogeschool Rotterdam

3.8 gemiddeld, 125 respondenten

3.6 gemiddeld, 192 respondenten

Tevredenheid over aansluiting met de beroepspraktijk

3.6

3.6

Doorstroom naar het tweede jaar

84%

77%

Diploma binnen 3 jaar

61%

59%

Doorstuderen

23%

25%

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

(Video) Dit is Associate degree Crossmediale Communicatie | Let's talk about | Hogeschool Inholland

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Studie: wat mag je verwachten…

De Rotterdam Academy heeft als kernwaarden verbinden, vakmanschap en vernieuwen. Je komt terecht in een leergemeenschap waarin je te midden van docenten en professionals kunt groeien. Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament. Je kunt veranderen door je in te spannen, te leren en ervaringen op te doen. We geven je daarom de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en bieden je veiligheid om te leren en te onderzoeken.

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Ook komt direct de praktijk aan bod. Je leert praktijkcases aan te pakken samen met medestudenten, docenten en professionals. Gedurende de opleiding bouw je een portfolio op met concrete producten op het gebied van tekst, beeld en online skills. Hiermee kun je aan bedrijven laten zien wat je allemaal hebt gepresteerd.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van je opleiding leg je een brede basis, waarbij je je richt op de kennis, vaardigheden en kwaliteiten die je nodig hebt als media- en communicatieprofessional. Je voert zowel individueel als in teamverband projecten uit. De opdrachten zijn praktisch en sluiten direct aan op het werkveld.

Tijdens de projecten werk je samen met medestudenten aan verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van een socialmediastrategie, een marketingbeleid omzetten in middelen of het maken van video’s die aansluiten bij de visie van een organisatie. Ook ga je aan de slag met content voor het web en webcare. Met de projecten lever je altijd een concreet communicatieproduct, bijvoorbeeld een video, magazine, poster of post op social media.

Je krijgt onder meer les in communicatie, marketing, medialandschap, mediaproductie, Nederlands en Engels. Daarnaast kun je trainingen verwachten als creatieve denktechnieken en conceptontwikkeling. Je leert werken met softwareprogramma’s zoals InDesign, Photoshop en Première.

Het tweede jaar

In het tweede jaar wordt er steeds meer zelfstandigheid van je verwacht. Je vervult nu een belangrijke functie als ‘projectaanjager’ bij de totstandkoming van communicatiemiddelen. Je wordt getraind in hoe je een innovatief idee opzet vanuit de strategie van een organisatie, waarbij verschillende communicatiemiddelen naadloos op elkaar aansluiten. Je organiseert met je projectgroep een event voor een goed doel of een reis in binnen- of buitenland. Ook krijg je les in marketing, concept en innovatie, mediapsychologie, onderzoek en interculturele communicatie.

In de laatste fase van je studie ontwerp je een beroepsproduct voor een bedrijf of organisatie om een probleem op te lossen. Deze afstudeeropdracht bestaat uit een vooronderzoek en het uitwerken van een creatieve oplossing. Tot slot geef je advies over hoe het beroepsproduct toegepast kan worden binnen het bedrijf.

Keuze en begeleiding

Coaching

Bij je docentcoach kun je terecht voor vragen, problemen en andere zaken die te maken hebben met jouw voortgang van de studie. Voor specifiekere problemen kun je terecht bij de studentendecaan van de Rotterdam Academy. Tijdens de eerste dagen op school word je hierover verder geïnformeerd.

Keuzeonderwijs

Ter ondersteuning van je persoonlijke en professionele ontwikkeling kies je naast de normale lessen ook een aantal keuzevakken. Hogeschool Rotterdam heeft een breed aanbod van meer dan 300 verschillende vakken. Wil je bijvoorbeeld je talen uitbreiden dan is Spaans of Chinees misschien wat voor jou. Rotterdam Academy heeft daarnaast nog een Studiesuccesprogramma ontwikkeld om extra ondersteuning te krijgen bij taal of een functiebeperking. Denk daarbij aan ‘leren omgaan met faalangst’, ‘goede teksten schrijven’ en ‘leren leren’.

Zin in uitdaging?

Ben je kritisch ingesteld, nieuwsgierig en een doorzetter? Dan is het excellentieprogramma of het honoursonderwijs misschien iets voor jou! Het is een aanvulling op je studie, waarin je wordt uitgedaagd om meer uit jezelf te halen. Je werkt aan interessante projecten en vraagstukken uit de beroepspraktijk. Je doet dit samen met studenten van andere opleidingen, docenten en mensen van organisaties en bedrijven. Daarmee krijg je een bredere blik op je eigen vakgebied en werk je aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen en voorzieningen nodig, dan biedt Studentzaken daarvoor verschillende mogelijkheden.

Afstuderen

Op grond van je kennis en een onderzoek adviseer je een bedrijf over crossmediale communicatiemogelijkheden op het gebied van strategie en uitwerking. Hierbij pas je alle eerder opgedane kennis en vaardigheden concreet toe.

Meer weten?

Benieuwd naar de sfeer bij de Rotterdam Academy? Kom langs dan op een van de open dagen of kom proefstuderen! Heb jij jouw keuze al gemaakt? Wacht dan niet langer en schrijf je in!

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

 • 1e jaar
 • 2e jaar

Semester 1

 • Basis Nederlands
 • Basis Engels
 • Beroepsproduct Campagne
 • Portfolio Campagne Tekst
 • Studieloopbaancoaching 1
 • Portfolio Campagne Beeld
 • Portfolio Campagne Online Marketing
 • Communicatie en Mediaplanning
 • Professionele vaardigheden 1

Semester 2

 • Beroepsproduct Content
 • Portfolio content Tekst
 • Portfolio content Engels
 • Portfolio content Beeld
 • Portfolio content Online Marketing
 • Content en Public Relations
 • Professionele vaardigheden 2
 • Praktijkweek
 • Onderzoek en Overtuigen
 • Studieloopbaancoaching 2

Semester 3

 • Beroepsproduct Event
 • Portfolio Event Tekst
 • Portfolio Event Engels
 • Portfolio Event Beeld
 • Portfolio Event Online Marketing
 • Online Marketing en Mediapsychologie
 • Professionele vaardigheden 3
 • Onderzoek en Plan van Aanpak
 • Studieloopbaancoaching 3
 • Internationalisering

Semester 4

 • Beroepsproduct Crossmediaal
 • Professionele vaardigheden 3
 • Studieloopbaancoaching 4
 • Stage
(Video) Inholland - Studenten vertellen over de opleiding Crossmediale Communicatie AD

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?

 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding

5 dagen les per week

20 uren zelfstudie per week

 • Praktijk
 • Theorie
 • Keuzeruimte
 • Begeleiding

Legenda

Praktijk

Keuzeruimte

Theorie

Begeleiding

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald.Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

(Video) Hogeschool Inholland | Associate Degree Crossmediale Communicatie

Beroepen

Met je Associate degree Crossmediale Communicatie kun je bijvoorbeeld terecht in de creatieve industrie. Denk hierbij aan uitgeverijen, omroepen, mediaproducenten of verschillende bureaus op het gebied van reclame, gaming, events en branding. Je gaat vooral coördinerende, uitvoerende, tactische en organiserende taken verrichten.

Je ontwikkelt en beheert communities op sociale media, creëert interactie met de doelgroep en coördineert de creatie van creatieve content voor organisaties. Je zorgt ervoor dat de organisatiedoelstelling doorvertaald wordt naar sociale media.

Je beheert en creëert content. Daarnaast stem je de content af op de verschillende kanalen. De content manager verkrijgt samen met de community manager content uit de community en volgt trends en ontwikkelingen.

Als online marketeer heb je kennis van SEO & SEA en social advertising. Je bedenkt strategieën voor e-mailmarketing, sociale media marketing en mobile marketing.

Je bent verantwoordelijk voor het community management op diverse sociale media platformen. Je ontwikkelt, activeert en beheert de verschillende platformen en zet deze op verschillende manieren voor de organisatie in. Je ziet toe op een goed gebruik van de social media, coördineert en rapporteert over de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Je houdt klanten op de hoogte en onderhoudt contact met deze klanten via deze platformen.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Praktische informatie

De belangrijke informatie op een rij

 • Toelatingsvoorwaarden
 • Aanmeldprocedure en studiekeuzecheck
 • Studiekosten
 • Studielast en studieadvies
 • Opleidingsgegevens
 • Jaarrooster

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

Wil jij aan het werk in de reclamewereld of als voorlichter? Wil jij campagnes maken en weten wanneer je wel of niet twittert? Ga Communicatie studeren aan HR.
Wil jij je na je mbo of havo verder ontwikkelen in de ICT? In 2 jaar een diploma halen op hbo-niveau? Volg de opleiding ICT Service Management van Hogeschool Rotterdam.
(Video) Online presentatie AD Crossmediale Communicatie | Hogeschool Rotterdam
Vind je het leuk om met behulp van IT en sensoren slimme oplossingen te bedenken? Dan is deze praktijkgerichte tweejarige opleiding iets voor jou!

Videos

1. Online voorlichting Ad Crossmediale Communicatie | Hogeschool Rotterdam
(Hogeschool Rotterdam)
2. Online voorlichting Ad Crossmediale Communicatie deeltijd | Hogeschool Rotterdam
(Hogeschool Rotterdam)
3. Dit is de Ad Crossmediale Communicatie in | Hogeschool Inholland
(Hogeschool Inholland)
4. Studenten over de AD Crossmediale Communicatie | Hogeschool Rotterdam
(Hogeschool Rotterdam)
5. Alumnus Josse over zijn werk bij T-Mobile | Associate Degree Crossmediale Communicatie | Inholland
(Hogeschool Inholland)
6. Associate Degree IT Service Management voltijd - wat is een Associate Degree?
(Hogeschool Inholland)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 14/04/2023

Views: 5634

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.