Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (2023)

  Inleiding

  Dit document beschrijft de stappen die nodig zijn voor de implementatie van Cisco Jabber voor Windows. Dit is een snelle startgids en bevat geen geavanceerde functies die worden ondersteund door Cisco Jabber voor Windows.

  Voorwaarden

  Cisco raadt u aan ervoor te zorgen minstens over een basiskennis van de beheerwebpagina van Cisco Unified Communications Manager (CUCM) te beschikken en ervaring met basistelefoonconfiguraties te hebben.

  Softwarevereisten

  In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat de volgende softwareversies in gebruik zijn:

  • Versie 10.x of hoger van Cisco Unified Communications Manager (CUCM).
  • Versie 10.x of hoger van Cisco Unified IM and Presence(IM&P).
  • Versie 10.x of hoger van Cisco Unity Connection (CUXN).
  • Jabber for Windows 11.8 of hoger.
  • Microsoft Windows 10 (32-bits en 64-bits).
  • Microsoft Windows 8 (32-bits en 64-bits).
  • Microsoft Windows 7Service Pack 1 of hoger (32-bits en 64-bits).

  Hardwarevereisten

  De hardwarespecificaties zijn de voorgestelde minimumvereisten voor Cisco Jabber voor Windows op een Microsoft-besturingssysteem:

  • CPU
   • Mobile AMD Sempron Processor 3600 + 2 GHz
   • Intel Core 2 CPU T7400 met 2,16 GHz
   • Intel Atom
  • RAM
   • 2 GB (128 MB vrij)
  • Beschikbare schijfruimte
   • 256 MB

  Telefoonservices

  Jabber-softphone

  Jabber for Windows biedt een optie om telefoonservices te leveren via eenCisco Unified Client Services Framework-apparaat, dat ook wel een CSF of softphone wordt genoemd.

  Als u een CSF-apparaat wilt configureren, meldt u zich aan op de webpagina voor het beheren van CUCM en gaat u naar Device > Phone (Apparaat > Telefoon).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (1)

  Selecteer in het menu Find and List Phones (Telefoons zoeken en weergeven) de optie Add New (Nieuwe toevoegen).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (2)

  Zoek in het menu Add a New Phone(Nieuwe telefoon toevoegen) in de vervolgkeuzelijst voor het telefoontype naar het apparaattype Cisco Unified Client Services Framework. Selecteer dit type en klik op Next (Volgende).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (3)

  De tabel (tabel 1.0) bevat alle velden die moeten worden geconfigureerd om een Cisco Unified Client Services Framework (CSF)-apparaat in CUCM te configureren. De meerderheid van vereiste velden heeft standaardconfiguraties en hoeft niet handmatig te worden geconfigureerd, tenzij anders vereist voor uw implementatie. U moet alle velden waar de kolom geconfigureerd standaard in de tabel op NO is ingesteld handmatig configureren.

  Tip:Cisco raadt u aan alle CSF-apparaten te configureren met het voorvoegsel CSF voor de apparaatnaam.U kunt bijvoorbeeld voor een gebruiker met de naam Holly Day een CSF-apparaat inrichten. Haar CUCM-eindgebruikers-id is hday, dus haar CSF-apparaatnaam is dan CSFHDAY.

  Tabel 1.0

  Verplichte velden Standaardparameter Standaard geconfigureerd Beschrijving
  Device Name (Apparaatnaam) Moet handmatig worden toegevoegd, apparaatnaam moet beginnen met CSF. NEE Voer een naam in om softwaregebaseerde telefoons te identificeren
  Device Pool (Apparaatgroep) U moet een van de beschikbare apparaatgroepen selecteren. NEE Kies de apparaatgroep waaraan u deze telefoon wilt toewijzen. De apparaatgroep definieert sets met gemeenschappelijke kenmerken voor apparaten, zoals de regio, datum- en tijdgroep en softkey-sjabloon.
  Phone Button Template (Sjabloon voor telefoonknoppen) Standaard Client Services Framework NEE Kies de juiste sjabloon voor telefoonknoppen. De sjabloon voor telefoonknoppen bepaalt de configuratie van knoppen op een telefoon en identificeert welke functie (lijn, snelkeuzetoets, enzovoort) wordt gebruikt voor elke knop.
  Common Phone Profile (Algemeen telefoonprofiel) Standaard algemeen telefoonprofiel JA Kies een algemeen telefoonprofiel in de lijst met beschikbare telefoonprofielen
  Location (Locatie) Hub_None JA Gebruik locaties om Call Admission Control (CAC) in een gecentraliseerd oproepverwerkingssysteem te implementeren. De locatie bepaalt hoeveel bandbreedte beschikbaar is voor oproepen naar en van deze locatie.Een locatie van Hub_none betekent dat de locaties-functie niet de bandbreedte bijhoudt die deze Cisco Unified IP-telefoon verbruikt. Een plaats van Phantom specificeert een plaats die succesvolle CAC over intercluster trunks toelaat die protocol H.323 of SIP gebruiken.
  Built In Bridge (Ingebouwde brug) Standaard JA Schakel de ingebouwde conferentiebrug in of uit voor de bargefunctie met het vervolgkeuzelijst Built In Bridge (kies Aan, Uit of Standaard)
  ApparaatMobility Mode (Mobiliteitsmodus) Standaard JA Schakel de functie voor apparaatmobiliteit in of uit voor dit apparaat of kies Default (Standaard) om de standaardmodus voor mobiliteit voor apparaten te gebruiken. Standaard gebruikt de waarde voor de Device Mobility Mode service parameter voor het apparaat.
  Owner User ID (Gebruikers-id eigenaar) De gebruikers-id instellen NEE Kies in de vervolgekeuzelijst de gebruikers-id van de toegewezen telefoongebruiker. De gebruikers-id wordt opgenomen in de record met oproepdetails voor alle oproepen die vanaf dit apparaat worden geïnitieerd. Wijs een gebruikers-id toe aan het apparaat en verplaats het apparaat ook vanUnassigned Devices (Niet-toegewezen apparaten)ingewijzigd in Users (Gebruikers)in het rapport License Usage (Licentiegebruik).
  Use Trusted Relay Point (Vertrouwd relaypunt gebruiken) Standaard JA Gebruik de vervolgkeuzelijst om op te geven of door Cisco Unified CM een TRP-apparaat (Trusted Relay Point) wordt ingevoegd met dit media-endpoint.Een TRP-apparaat wijst een MTP- of transcoderapparaat toe dat is gelabeld als vertrouwd relaypunt.
  Always Use Primary Line (Altijd primaire lijn gebruiken) Standaard JA Selecteer Off (Uit), On (Aan) of Default (Standaard) in de vervolgkeuzelijst.Default (Standaard) - Cisco Unified Communications Managergebruikt de configuratie van de serviceparameter Always Use Prime Line (Altijd eerste lijn gebruiken), die de Cisco CallManager-service ondersteunt.
  Always Use Prime Line for Voice Message (Altijd eerste lijn gebruiken voor spraakberichten) Standaard JA Selecteer Off (Uit), On (Aan) of Default (Standaard) in de vervolgkeuzelijst.Default (Standaard) - Cisco Unified CM gebruikt de configuratie van de serviceparameter Always Use Prime Line (Altijd eerste lijn gebruiken), die de Cisco CallManager-service ondersteunt.
  Packet Capture Mode (Modus voor pakketvastlegging) None JA Dit bestaat alleen voor troebelencryptie; Het pakketvastleggen kan een hoog CPU-gebruik of gespreksverwerkingsonderbrekingen veroorzaken.
  BLF Presence Group (BLF-aanwezigheidsgroep) Standaard aanwezigheidsgroep JA

  Kies een aanwezigheidsgroep voor de eindgebruiker. De geselecteerde groep bepaalt welke apparaten, eindgebruikers en toepassingsgebruikers dit telefoonnummer kunnen monitoren.

  Met de standaardwaarde voor Presence Group (Aanwezigheidsgroep) wordt de aanwezigheidsgroep opgegeven die is geconfigureerd bij installatie.

  DeviceSecurity Profile (Security profiel voor apparaten) Moet handmatig worden geselecteerd. NEE U moet een security profiel toepassen op alle telefoons die zijn geconfigureerd inCisco Unified Communications Manager Administration.Als u Cisco Unified Communications Manager installeert,beschikt u over een set vooraf gedefinieerde, niet-beveiligde security profielen voor automatische registratie. Als u security functies voor een telefoon wilt inschakelen, moet u een nieuw security profiel voor het apparaattype en protocol configureren en toepassen op de telefoon. Als de telefoon geen ondersteuning biedt voor security, kiest u een niet-beveiligd profiel.
  SIP Profile (SIP-profiel) Moet handmatig worden geselecteerd. NEE Kies het standaard SIP-profiel dat eerder is gemaakt. SIP-profielen bieden specifieke SIP-informatie voor de telefoon, zoals registratie- en keepalive-timers, mediapoorten en een optie voor niet storen.
  Certificate Operation (Certificaatbewerking) Geen bewerking in behandeling JA Dit veld heeft betrekking op CAPF-inschrijving.
  DND Option (Optie Niet storen) Ringer Off (Belsignaal uit) JA Als u Niet storen inschakelt op de telefoon, kunt u met deze parameter opgeven hoe de functie Niet storen inkomende oproepen verwerkt.
  Video Calling (Videobellen) Ingeschakeld JA Hiermee schakelt u videomogelijkheden in en uit
  Automatically Start in Phone Control (Automatisch starten in telefoonbediening) Uitgeschakeld JA Indien ingeschakeld, start de client in de desktoptelefoonbedieningsmodus.
  Automatically Control Tethered Desk Phone (Automatisch verbonden bureautelefoon bedienen) Uitgeschakeld JA Indien ingeschakeld, bestuurt de client automatisch de aangesloten desktoptelefoon.
  Extend and Connect Capability (Mogelijkheid voor uitbreiden en verbinden) Ingeschakeld JA Hier wordt aangegeven of de mogelijkheden voor uitbreiden en verbinden zijn ingeschakeld voor de client. In dat geval kan de client oproepen op PBX- en PSTN-systemen van derden en andere externe telefoons monitoren en beheren.
  Display Contact Photos (Contactfoto's weergeven) Ingeschakeld JA Hier word aangegeven of het ophalen en weergeven van contactfoto's is in- of uitgeschakeld voor de client.
  Number Lookups on Directory (Nummers opzoeken in adreslijst) Ingeschakeld JA Geeft aan of het zoeken naar een telefoonnummer met de Corporate Directory is ingeschakeld of uitgeschakeld voor de client.
  Analytics Collection (Verzameling van analyses) Uitgeschakeld JA Hier wordt aangegeven of de verzameling van analyses is in- of uitgeschakeld voor de client

  Nadat u alle vereiste velden voor de CSF-configuratie hebt geconfigureerd, slaat u de configuratie op met de knop Opslaan.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (4)

  Nu u een CSF hebt gemaakt, moet u een directorynummer aan het apparaat toevoegen. U kunt dit doen door de optie Add a new DN(Nieuw telefoonnummer toevoegen) in de linkerbovenhoek van de CSF-configuratie te selecteren.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (5)

  Opmerking: In dit documentwordt niet de volledige lijnconfiguratievoor het CSF-apparaat behandeld. Lijnconfiguratie is geen specifieke configuratie voor CSF-apparaten, maar een standaardconfiguratiedie voor alle telefoons moet worden uitgevoerd.

  Tip: Zodra u een directorynummer hebt, zorgt uw CSF-apparaat ervoor dat de CUCM-eindgebruiker aan het directorynummer wordt gekoppeld. Blader naar de onderkant van de directory number configuratie en Associate End Gebruikers. Deze configuratie isvereist als u Jabber wilt gebruiken voor telefoonaanwezigheid.

  Jabber-bureautelefoon

  Met Jabber for Windows kan Cisco Computer Telephony Integration (CTI) worden geïntegreerd met Cisco-bureautelefoons. Hierdoor kunnen gebruikers van Jabber for Windows hun Cisco-bureautelefoon gebruiken als hun Jabber-telefoontoestel wanneer ze oproepacties uitvoeren vanuit de Jabber-gebruikersinterface.

  Configuratie van bureautelefoon

  Voer de volgende eenvoudige stappen uit om de CTI-integratie voor Jabberfor Windows uit te voeren.

  Toegang tot de CUCM-webpagina en navigeer naar Apparaat > Telefoon.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (6)

  Selecteer de bureautelefoon van de Jabber-gebruiker in het menu Find and List Phones (Telefoons zoeken en weergeven).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (7)

  Wanneer voorgesteld met het menu van de Configuratie van de Telefoon verifieer twee vermeld:

  1. Controleer of het selectievakje Allow Control of Device from CTI(Bediening van apparaat via CTI toestaan) is ingeschakeld.
  2. Controleer of OwnerUser ID(Gebruikers-id van eigenaar) voor het apparaat is ingesteld op de CUCM-gebruikers-id van de Jabber for Windows-gebruiker.

  UC-services voor CTI instellen

  Vervolgens stellen we de CTI UC-services in, die door de Jabber-client gebruikt moeten worden om verbinding te maken met de CUCM CTIM Manager-service. Ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > UCS-service.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (8)

  Selecteer op de pagina Find and List UC Services (UC-services zoeken en weergeven) de optie Add New (Nieuwe toevoegen).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (9)

  Op de pagina UC Service Configuration(Configuratie van UC-service) selecteert u CTIin de vervolgkeuzelijst UC Service Type(Type UC-service) en vervolgens selecteert u Next (Volgende).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (10)

  (Video) Jabber - Create a Jabber Client Configuration UC Service

  Vervolgens wordt u op de pagina UC-serviceconfiguratie weergegeven. Hier moet u een naam configureren voor de CTI UC Service en de IP, Hostname of FQDN (volledig gekwalificeerd domein) configureren van de CUCM-server die de CTI-service actief heeft.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (11)

  Opmerking:Er kunnen maximaal drie UC-services voor CTI worden toegewezen aan een UC-serviceprofiel.

  Nu we de CTI UC Service(s) hebben gedefinieerd, wijzen we deze toe aan het serviceprofiel. Ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > Serviceprofiel.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (12)

  Zoek in het menu Serviceprofielen zoeken en selecteer het serviceprofiel dat door uw Jabber-gebruikers voor Windows wordt gebruikt of maak een nieuw serviceprofiel met Add New.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (13)Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (14)

  Blader op de pagina Service Profile Configuration (Configuratie van serviceprofiel) naar beneden naar de sectie CTI Profile (CTI-profiel), wijs de UC-services voor CTI toe aan het serviceprofiel en selecteer Save (Opslaan).


  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (15)

  Opmerking:In dit documentwordt niet de configuratievan een nieuwe Cisco-bureautelefoon behandeld aangezien dit een algemene CUCM-beheertaak is.

  Als u de lijst met (door CTI) ondersteundeapparaten wilt weergeven, gaat u naar CUCM Cisco Unified Reporting en selecteert uUnified CM Phone Feature List Report. Selecteer vervolgens CTI controlled(Bediend via CTI) in de vervolgkeuzelijstFeature(Functie).

  Configuratie van de voicemail

  U kunt met Jabber for Windows voicemailberichten ophalen en afspelen die zijn opgeslagen in Cisco Unity Connection. Volg de volgende stappen om voicemail in te stellen voor Jabber voor Windows:

  Configuratie van Unity Connection

  Open de webpagina voor Cisco Unity Connection-webbeheer en navigeer naar Gebruikers > Gebruikers.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (16)

  Op de pagina Search Users (Gebruikers zoeken) selecteert u uw mailbox voor Jabber for Windows-gebruikers.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (17)

  Noteer op de pagina Edit User Basics(Basisgegevens van gebruiker bewerken) van de mailbox van de gebruiker de geconfigureerde serviceklasse.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (18)

  Ga via het navigatievenster links naar Class of Service > Class of Service (Serviceklasse > Serviceklasse).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (19)

  Selecteer op de pagina Search Class ofService(Serviceklasse zoeken) de serviceklasse die u eerder heeft genoteerd.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (20)

  Controleer eens op de pagina Serviceklasse bewerken:

  1. Controleer of het selectievakje voor de functie Allow Users to Use the Web Inbox and RSS Feeds(Gebruikers toestaan het online Postvak IN en RSS-feeds te gebruiken) is ingeschakeld.
  2. Controleer ook dat de functie Gebruikers toestaan om Unified client te gebruiken voor toegang tot voicemail is ingeschakeld door het vakje bij de functienaam.

  Als de configuratie van de serviceklasse is gecontroleerd, gaat u naar System Settings > Advanced> API Settings (Systeeminstellingen > Geavanceerd > API-instellingen) in het navigatievenster links. Schakel alle drie op de pagina API Configuration in.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (21)

  CUCM-configuratie

  Nu Unity Connection is ingesteld, gaan we naar de CUCM-configuratie voor Jabber voor Windows voicemail. Ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > UCS-service.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (22)

  Selecteer op de pagina Find and List UC Services (UC-services zoeken en weergeven) de optie Add New (Nieuwe toevoegen).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (23)

  Op de pagina UC Service Configuration(Configuratie van UC-service) selecteert u Voicemailin de vervolgkeuzelijst UC Service Type(Type UC-service) en vervolgens selecteert u Next (Volgende).

  (Video) How-To Setup the GL.iNet GL-MT300N Mini VPN Router and Review

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (24)

  Wordt weergegeven met de pagina UCS Service Configuration. Selecteer Unity Connection in de vervolgkeuzelijst Producttype. We moeten een naam configureren voor de voicemailUCSservice en deIP, Hostname of Fully Qualified Domain Name (FQDN) van de Unity Connectionserver die fungeert als de REST- en JetServices leveren.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (25)

  Opmerking:Er kunnen maximaal drie UC-services van het typeVoicemail worden toegewezen aan een UC-serviceprofiel.

  Nu de voicemail-UC-service(s) zijn gedefinieerd, wijzen we deze toe aan het serviceprofiel. Ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > Serviceprofiel.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (26)

  Zoek in het menu Serviceprofielen zoeken en selecteer het serviceprofiel dat door uw Jabber-gebruikers voor Windows wordt gebruikt of maak een nieuw serviceprofiel met Add New.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (27)Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (28)

  Blader op de pagina Service Profile Configuration (Configuratie van serviceprofiel) naar beneden naar de sectie VoicemailProfile (Voicemailprofiel), wijs de UC-service(s) van het typeVoicemail toe aan het serviceprofiel en selecteer Save (Opslaan).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (29)

  Opmerking: Bij de installatie van Jabber voor Windows wordt ervan uitgegaan dat Unity Connection LDAP-verificatie is. Als mailboxesniet met LDAP zijn geïntegreerd, moet u de implementatiehandleiding voor interne locaties raadplegen.

  Configuratie van de directory

  Jabber for Windows is afhankelijk van adreslijstservices voor het omzetten van bedrijfscontacten.Jabber kan adreslijsten omzetten via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) or CUCM UDS (User Data Services). Raadpleeg de volgende secties voor informatie over de configuratie van LDAP- of UDS-directoryservices voor Jabber voor Windows.

  LDAP-adreslijstservices

  Jabber voor Windows ondersteunt drie bekende LDAP directory services:

  • Active Directory Domain Services
  • OpenLDAP
  • Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS)

  Deze handleiding bevat de stappen om Jabber voor Windows 11.8 of hoger te configureren om te integreren met Active Directory Domain Services, aangezien dit de meest gebruikelijke integratie is.

  Ga naar de webpagina CUCM-beheer en navigeer naar Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > UC-service.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (30)

  Selecteer op de pagina Find and List UC Services (UC-services zoeken en weergeven) de optie Add New (Nieuwe toevoegen).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (31)

  Op de pagina UC Service Configuration(Configuratie van UC-service) selecteert u de adreslijstin de vervolgkeuzelijst UC Service Type(Type UC-service) en vervolgens selecteert u Next (Volgende).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (32)

  Vervolgens wordt u op de pagina UCS Service Configuration gezet. Selecteer Enhanced Directory(Uitgebreide adreslijst) in de vervolgkeuzelijst Product Type(Producttype). U moet ook een naam configureren voor de Directory UCSservice en deIP, Hostname of Fully Qualified Domain Name (FQDN) van de directory server voorzien.

  Standaard wordt het Verbindingstype ingesteld op Global Catalog. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een Microsoft Domain Controller wordt gebruikt als de directorybron. Als een Global Catalog-server in gebruik is, moet het poortnummer in de configuratie worden ingesteld op 3268. Cisco beveelt het gebruik van een globale-catalogusserver als bron voor adreslijsten aan omdat dit efficiëntere queryomzettingen oplevert.

  Tip: In gevallen waarin u geen domeincontroller voor Microsoft Active Directory Domain Services hebt, moet de Directory UC Service de poort ingesteld op 389 naar Verbindingstype zijn ingesteld op Ldap.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (33)

  Opmerking:Er kunnen maximaal drie UC-services van het typeDirectory worden toegewezen aan een UC-serviceprofiel.

  Nu de Directory UC Service(s) zijn gedefinieerd, wijzen we ze toe aan het serviceprofiel. Ga naar Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > Serviceprofiel.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (34)

  Zoek in het menu Serviceprofielen zoeken en selecteer het serviceprofiel dat door uw Jabber-gebruikers voor Windows wordt gebruikt of maak een nieuw serviceprofiel met Add New.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (35)Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (36)

  Blader op de pagina Service Profile Configuration (Configuratie van serviceprofiel) naar beneden naar de sectie DirectoryProfile(Adreslijstprofiel) en wijs de UC-service(s) van het type Directory toe aan het serviceprofiel. U moet ook de Active Directory zoekbasis definiëren, dit kan de organisatie-eenheid of map zijn waar uw zakelijke gebruikers bestaan.

  (Video) Microsoft Surface Fix for Not Loading Windows Plus Factory Reset

  In het gedeelte Directory Profile moet u ook een directory authenticatiemethode configureren. Controleer het aanvinkvakje in de buurt van "Use Logged On User Credential" om anonieme zoekopdrachten te voorkomen en dwingt Jabber om te verifiëren met de referenties die zijn ingevoerd tijdens het inloggen bij Jabber. Als het Aanmelden bij gebruiker gebruik niet is geselecteerd, probeert Jabber anonieme toegang tot de directory server uit te voeren. Anonieme toegang tot adreslijsten wordt niet aanbevolen door Cisco.

  Zodra u klaar bent met het Directory Profile selecteert u Save.

  Opmerking: Als u zich in CUCM 10.X - 11.5.X bevindt, bevat het gedeelte Directory Profile van het serviceprofiel ook gebruikersnaam en wachtwoordvelden die het mogelijk maken een voorname naam te gebruiken als de gebruikers-ID die is geautoriseerd om vragen uit te voeren op de LDAP-server. In CUCM 12.X als u een enkele gebruiker-ID wilt gebruiken voor verificatie voor directory-services, moet u de ConnectionGebruikersnaam en ConnectionPassword parameters gebruiken in jabber-config.xml.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (37)

  Voorzichtig: Cisco Jabber vraagt contact bron met diverse attributen, niet al deze attributen worden standaard geïndexeerd. Om efficiënt te kunnen zoeken, moeten de kenmerken die door Cisco Jabber worden gebruikt, worden geïndexeerd op de adreslijstserver. Raadpleeg de sectie over LDAP-vereisten in de Jabber-planningshandleiding voor meer informatie.

  UDS-adreslijstservices

  CUCM User Data Services(UDS) biedt een API voor contactbronnen die door Jabber via Cisco Expressway mobiel en extern kan worden gebruikt voor het omzetten van contacten en het is een optionele contactservice voor clients op het bedrijfsnetwerk.De UDS-contactbron gebruikt de informatie in de tabel met Unified CM-eindgebruikers om een adreslijstomzetting te bieden.

  Ga naar de webpagina CUCM-beheer en navigeer naar Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > Serviceprofiel.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (38)

  Zoek in het menu Serviceprofielen zoeken en selecteer het serviceprofiel dat door uw Jabber-gebruikers voor Windows wordt gebruikt of maak een nieuw serviceprofiel met Add New.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (39)

  Blader op de pagina Service Profile Configuration (Configuratie van serviceprofiel) naar beneden naar de sectieDirectoryProfile(Adreslijstprofiel), schakel het selectievakje Use UDS for Contact Resolution(UDS gebruiken voor contactomzetting) in en selecteer Save (Opslaan).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (40)

  Als UDS is ingeschakeld in het serviceprofiel Jabber voor Windows, worden de CUCM UDS-servers automatisch gedetecteerd tijdens het inlogproces van Jabber.

  Configuratie van de CUCM-eindgebruikers

  De CUCM-eindgebruikerconfiguratie is een cruciale stap voor Jabber voor Windows omdat veel Jabber-functies afhankelijk zijn van deze configuratie. Het beeld toont alle Jabber-configuraties die afhankelijk zijn van de CUCM-eindgebruikersconfiguratie.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (41)

  Als u de Jabber voor Windows CUCM-eindgebruiker wilt configureren, opent u de webpagina CUCM-beheer en navigeert u naar Gebruikersbeheer > Eindgebruiker.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (42)

  Selecteer de CUCM-eindgebruiker die u voor Jabber for Windows wilt configureren in het menu Find and List Users (Gebruikers zoeken en weergeven).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (43)

  Blader op de pagina End User Configuration(Configuratie van eindgebruiker) naar beneden naar de sectie Service Settings(Service-instellingen) waar u de gewenste services kunt toewijzen aan de eindgebruiker. Om een gebruiker in staat te stellen om in te loggen op Jabber voor Windows moet u de Home Cluster-service inschakelen via het aankruisvakje naast de servicenaam.

  Als uw doel is om Jabber voor Windows te gebruiken voor instant messaging, moet u hun eindgebruiker voor de service inschakelen door het aanvinkvakje naast het veld Gebruiker inschakelen voor Unified IM en Presence.

  Vervolgens wilt u een serviceprofiel met een serviceprofiel toewijzen vanuit de vervolgkeuzelijst UCS-serviceprofiel. Het serviceprofiel wordt gebruikt om de CUCM UC-serviceconfiguratie in te richten op de Jabber-client. .

  Opmerking: Als u geen serviceprofiel toewijst aan de CUCM-eindgebruiker, gebruikt de gebruiker automatisch het serviceprofiel dat is ingesteld als het standaard systeemserviceprofiel.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (44)

  Blader naar beneden naar de sectie Device Information(Apparaatinformatie). Hier kunt u de door CUCM-eindgebruikers bediende apparaten beheren. Wijs de softphone en/ofbureautelefoon aan de gebruiker toe. CUCM verstrekt deze lijst met apparaten aan Jabber for Windows tijdens het aanmelden bij Jabber.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (45)

  U kunt een apparaat aan een gebruiker toewijzen met de knop Apparaatkoppeling. U wordt weergegeven met het menu Gebruikersapparaatassociatie. Hier kunt u zoeken naar de apparaten van CUCM-eindgebruikers. Wanneer u een apparaat heeft gevonden, schakelt u het selectievakje voor het apparaat in en selecteert u Save Selected Changes (Geselecteerde wijzigingen opslaan).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (46)

  Blader naar beneden naar de sectie Directory Number Association(Koppeling van telefoonnummer) en selecteer het primaire toestel voor de CUCM-eindgebruiker in de vervolgkeuzelijst Primary Extension (Primair toestel).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (47)

  (Video) How to use Jabra Evolve 75 headsets

  Blader naar beneden naar de sectie Permissions Information(Informatie over machtigingen). Hier wijzen we de rechten toe die Jabber nodig heeft voor Windows.

  In de tabel (tabel 1.1) staan alle vereiste rollen, hun rechten en de reden waarom Jabber de toegewezen rol nodig heeft.

  Tabel 1.1

  Rollen Bevoegdheden/resources Gebruik van Jabber-rollen
  Standard CCM End Users (Standaard CCM-eindgebruikers) Verleent een eindgebruiker aanmeldingsrechten voor de gebruikersopties van CiscoUnified CM. JabberSOAP-verificatie
  Standard CCMUSER Administration (Standaard CCMUSER-beheer) Biedt toegang tot de gebruikersopties van CiscoUnified CM. JabberSOAP Verificatie
  Standard CTI Allow Control of Phones Supporting Rollover Mode (Standaard toestaan om CTI-telefoons te bedienen die modus voor overschakelen ondersteunen) Hiermee kunnen alle CTI-apparaten worden bediend die de modus voor overschakelen ondersteunen. Wordt gebruikt voor CTI-bediening van de Cisco Unified IP-telefoon 6900 Series
  Standard CTI Allow Control of Phones Supporting ConnectedXfer and conf (Standaard toestaan om CTI-telefoons te bedienen die verbonden overdracht en vergaderingen ondersteunen) Hiermee kunnen alle CTI-apparaten worden bediend die verbonden overdrachten en vergaderingen ondersteunen. Wordt gebruikt voor CTI-bediening van de Cisco Unified IP-telefoon 9900, 8900 of 8800 Series of DX Series
  Standaard CTI ingeschakeld Bediening van CTI-toepassing wordt ingeschakeld. Wordt gebruikt voor CTI-bediening van alle andere Jabber-compatibeleCTI-apparaten.

  Als u een machtigingsgroep aan de CUCM-eindgebruiker wilt toewijzen, selecteert u de knop Add to Access Control Group(Toevoegen aan toegangsbeheergroep).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (48)

  Zoek vervolgens naar de toegangsbeheergroep die u wilt toevoegen en schakel het selectievakje naast de naam van de betreffende groep in. Als u klaar bent, selecteert u de knop Add Selected (Geselecteerde toevoegen).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (49)

  Servicedetectie

  Om de Cisco Jabber-client te kunnen inloggen, moet deze zich eerst bewust zijn van de services (CUCM, IM&P of Expressway) die worden gebruikt voor verificatie en configuratieherstel. Cisco raadt aan automatische servicedetectie in te stellen met behulp van SRV-records (Domain Name System) (DNS) voor servicelocatie, aangezien dit een naadloze gebruikerservaring en beheergemak biedt.

  Het beeld is een grafische weergave van het Jabber-proces voor automatische servicedetectie.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (50)

  Als u een DNSSRV-record aan Microsoft DNS Manager wilt toevoegen, gaat u naar uw domein en bouwt u de structuur uit. Klik met de rechtermuisknop op de map _tcp en selecteer Other New Records (Andere nieuwe records.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (51)

  In het venster Resource Record Type (Type resourcerecord) markeert u Service Location (SRV)(Servicelocatie (SRV)) en vervolgens selecteert u Create Record (Record maken).

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (52)

  Daarna zien we "New Resource Record" venster. Hier kunt u een SRV-record configureren voor elk van de CUCM-servers die moeten worden gebruikt voor het opzoeken van UDS-thuiscluster in Jabbers.

  Dit is een configuratievoorbeeld voor de_cisco-udsSRV record. In dit voorbeeld wordt de record _cisco-uds omgezet in drie CUCM-knooppunten in een CUCM-cluster.

  _cisco-uds._tcp.<domain_name>.com SRV service location: priority = 6 weight = 30 port = 8443 svr hostname = cucm3.<domain_name>.com_cisco-uds._tcp.<domain_name>.com SRV service location: priority = 2 weight = 20 port = 8443 svr hostname = cucm2.<domain_name>.com_cisco-uds._tcp.<domain_name>.com SRV service location: priority = 1 weight = 5 port = 8443 svr hostname = cucm1.<domain_name>.com

  Download Jabber

  Open uw webbrowser naar keuze en navigeer naar https://software.cisco.com/download/home. Zoek op de startpagina voor downloads naar Jabber for Windows. Zodra u met downloadopties wordt voorgesteld, selecteert u de download Cisco Jabber for Windows Install zoals in de screenshot:

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (53)

  Installatie van Jabber

  Kies het installatieprogramma Cisco Jabber voor Windows dat u eerder hebt gedownload. Pak de Jabber-installatiemap uit en selecteerhet bestand CiscoJabberSetup.msi.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (54)

  Lees de kennisgevingen en disclaimers die worden weergegeven zodra de installatie van Jabber for Windows wordt gestart. Selecteer Accept and Install (Accepteren en installeren) om door te gaan met de installatie.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (55)

  Wanneer de installatie van Jabber is voltooid, verschijnt u in het venster Cisco Jabber Installer Klaar. Selecteer Finish (Voltooien) om de installatie te voltooien.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (56)

  Inloggen op Jabber

  Als u wilt inloggen op Jabber voor Windows, kiest u de Jabber-toepassing op de Microsoft Windows-machine en start u deze.

  • Windows 7
   • Ga naar Menu Start van Windows > Alle programma's > Cisco Jabber > Cisco Jabber of selecteer het Jabber-bureaubladpictogram, indien van toepassing.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (57)

  • Windows 10
   • Ga naar Menu Start van Windows > Cisco Jabber > Cisco Jabber ofselecteer het Jabber-bureaubladpictogram, indien van toepassing.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (58)

  Nadat de Jabber-toepassing is gestart, hebt u de Jabber-gebruikersnaam en het domein opgegeven dat wordt gebruikt voor servicedetectie (voorbeeld). tuser@testlab.com).

  Opmerking: Standaard gebruikt Jabberde UPN (User Principal Name) van de aangemelde Windows-sessie om het gebruikte domein voor servicedetectie op te halen. De screenshot gaat ervan uit dat UPN-detectie niet in gebruik is.

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (59)

  Nadat de servicedetectie is voltooid, wordt u gevraagd de referenties voor het Jabber-logbestand te verstrekken. Geef een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord voor Jabber op en selecteer Sign In (Aanmelden).

  (Video) Microsoft Authenticator NEW Features that you MUST Know!

  Jabber voor Windows configureren - Snelstartgids (60)

  Gerelateerde informatie

  • Jabber - Hoe caches te wissen
  • Jabber - Een probleemrapport maken
  • Jabber - Bestand jabber-config.xml uploaden naar CUCM
  • Jabber - Probleemoplossing kan niet communiceren met server (op voorhand)
  • Jabber - logs verzamelen voor telefoonproblemen
  • Jabber - Audio-problemen oplossen
  • Jabber - Problemen met contactoplossing
  • Jabber - Een softphone-apparaat maken op CUCM
  • Jabber - UC-services en serviceprofiel configureren
  • Jabber - Opties voor alleen IM en alleen telefoon
  • Jabber - Maak een Jabber Client Configuration UC-service aan in CUCM 12.5+
  • Probleemoplossing voor Jabber-aanmelding

  Videos

  1. Keep Microsoft Teams status as 🟢 ACTIVE | Best HACK to avoid Away 🟡 and Offline 🔘
  (Smart Hub SH)
  2. Windows Server 2019 Group Policy Explained
  (Andy Malone MVP)
  3. how to turn on mic for Airpods with Windows 10 PC - audio input and output
  (TECH SYNERGIST)
  4. How to Improve Microphone Quality on Windows 10 PC (FREE & EASY)
  (Tropical Tech)
  5. How to install Spark on Windows
  (BigData 101)
  6. Instellingen - 3CX Webclient handleiding | Voips
  (Voips)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Barbera Armstrong

  Last Updated: 01/30/2023

  Views: 6245

  Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Barbera Armstrong

  Birthday: 1992-09-12

  Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

  Phone: +5026838435397

  Job: National Engineer

  Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

  Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.